Boktips

Poison Frogs ("Grodbibeln")
Författare Stefan Lötters, Karl-Heinz Jungfer, Friedrich-Wilhelm Henkel, Wolfgang Schmidt. Edition Chimaira, 2007.
En inbunden bok med hela 668 sidor på engelska.
Finns på tyska Amazon.

The complete Ophaaga pumilio
Författare: Frank Steinmann och Chris van der Lingen, Chimaira 2014
En inbunden bok på 218 sidor på engelska.

Poison Frogs.
Professional Breeders Series.
Författare Wolfgang Schmidt, Friedrich-Wilhelm Henkel. Chimaira, 2008.
En inbunden bok med 176 sidor på engelska.
Finns på tyska Amazon.

Poison Dart Frogs: A Complete Guide to Dendrobatidae
Författare: Amanda Sihler & Greg Sihler. Utgiven: 2007
En häftad bok med 128 sidor på engelska.

Poison Frogs and Other Amphibians
Författare: Solway, Andrew. Utgiven: 2006
En bok om pilgiftsgrodor med 48 sidor på engelska.

Poison Dart Frogs, Retile Keeper's Guide
Författare: Richard D. Bartlett. Utgiven: 2003
En häftad bok med 46 sidor på engelska.

The Search for Poison-Dart Frogs
Författare: Ron Fridell. Utgiven: 2001
En inbunden bok med 48 sidor på engelska.

Poison Dart Frogs
Författare: Jennifer Owings Dewey. Utgiven: 2001
En häftad bok med 32 sidor på engelska.

Poison Frogs, Jewels of the Rainforest
Författare: Walls, Jerry G. Utgiven 1995
En inbunden bok på engelska.

Poison Dart Frogs, a guide to care and breeding
Författare: Jason Juchems. Utgiven 2011
En häftad bok med 96 sidor på engelska som många anser vara nybörjarboken för 2000-talet.

Poison-Arrow Frogs, their natural history and care in captivity

Författare: Ralf Heselhaus. Utgiven översatt till engelska1992, tyska originalet 1988.
En inbunden bok på 106 sidor, där Heselhausen redogör för sina metoder i hållning av pilgift. Kanske att beakta som nybörjarbok av den äldre skolan, där viss information är gnagd av tidens tand, men vars substans ändock är värdefullt.